Kontaktuppgifter/Yhteystiedot

Föreningens e-post/Yhdistyksen sähköposti; diabetes.vastranyland@gmail.com

Ordförande/Puheenjohtaja: Petra Grönholm, telnr/puhnr 044-5687796, petra.gronholm(at)gmail.com

Viceordför./varapj: Benita Silenius telnr/puhnr 040-5231279, benita.silenius(at)gmail.com

Medlemssekr./Jäsensihteeri Sekreterare/Sihteeri:: Camilla Kevin, telnr/puhnr 050-3029370, camilla.kevin(at)hotmail.com

Kassör/Rahastonhoitaja: Carita Lindblom, telnr/puhnr 0400-805720, carita.lindblom(at)gmail.com

Reseansvarig/Retkivastaava: Gunilla Holmberg telnr/puhnr 0405488378, gunilla.holmberg(at)yahoo.se

Medlem/Jäsen: Ann-Kristin Aspée, telnr/puhnr 0505620234, anki.aspee(at)gmail.com