Information om föreningen

Föreningens syfte är att på sitt verksamhetsområde
samarbeta med Diabetesförbundet i Finland rf. Arbeta för att motverka och
minska diabetesrelaterade skador, bevaka diabetikers intressen i samhället och
vara en förenande länk mellan personer med diabetes.

Föreningens medlemsantal: 552 medlemmar.

Verksamhetsområde: Raseborg, Hangö och Ingå.